ANİ ÇELİK AREVYAN artist

 © anicelikarevyan 2020

ARTIST STATEMENT

 

I always consider my work in terms of making rather than taking photographs. Through my positioning of photography as an aesthetic medium, I would like to offer the viewer a sphere to reconsider the way visual appreciation is distributed among the lost references of the physical reality and imagination.

I generally create my works as photographic series, so that they lead me to discover visual possibilities of narrating my aesthetic dispositions.

 

I always give precedence to the idea of the photograph over its composition. The timeless frame I create through interpreting figure, object and light is filled with intense and deformed shapes. I prefer to arrange my photographs along a thin line on which the time is erased yet the change is visible with all its abundance. My photographs are full of my own experiences and their visual language change and evolve beside me.

 

 

BIOGRAPHY

 

Ani Çelik Arevyan was born in Istanbul in 1961 and started photography in 1985.

 

Solo Exhibitions

 

2020 "Light Study-I", adas, Istanbul

2019 "Dark Matter", Kiraathane, Istanbul Edebiyat Evi, Istanbul

2018 "As Is", Galata Rum Okulu, Istanbul

2017 Skylight; Aksel & Morova looks at Ani Celik Arevyan’s studio.

2015 "Traces of this world", Mekan68, Wien

2014 "Traces of this world", Gallery Nev, Istanbul

2010 “Nothing is as it seems”, Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul

2005 “Street Matter”, Gallery Nev, Istanbul

2005 “Street Matter”, Diyarbakir Sanat Merkezi, Diyarbakir

1998 “Between Life and Death”, Gallery Nev, Istanbul

1993 “Nu and stil-Life”, Women’s Liberary, Istanbul

 

 

Group Exhibitions

 

2017 "Contemporary Istanbul", 12th Istanbul Art Fair, ci17

2017  "Protocinema" For Rent, For Sale

2016 "Contemporary Istanbul", 11th Istanbul Art Fair

2016  Gallery Nev, Istanbul, May 2016

2016 “Yeniden Doğdum”, küratör: Hande Oynar, Artnivo.com

2015 "Contemporary Istanbul", 10th Istanbul Art Fair

2013 "Contemporary Istanbul", 8th Istanbul Art Fair

2013 "Gala Modern", Istanbul Museum of Modern Art, istanbul

2013 "Istanbul Modern-Bahreyn" , Bahrain National Museum

2011 "I Love You Istanbul / Friends", Uc Horan Church, Naregyan Istanbul

2006 “Natur-Mort”, Galerist, Istanbul

2002 “Isik Yillari” Pamukbank Photography Gallery, Istanbul

2002 “Sondaj” Pamukbank Fotograf Galerisi, İstanbul

2002 “Istanbulasyakasi” Marmara Fine Arts Uni. Istanbul

2000 “2nd International Forum for a Culture of Peace” Rhodes-Greece.

2000 “body/ego, body/mind, thing/subject” Gallery Nev Istanbul / Ankara

1999 ”İstanbul-Regards Croises” Sipa Press, Paris.

1999 “Multiples for body and soul” Borusan Cultur and Art house, Istanbul

1999 “Bodies in Motion” Gallery Agora, SoHo-New York

1997 “4 Art Days by Yapı Kıredi” Bilkent (Ankara), ODTÜ (Ankara), Boğaziçi (Istanbul), ITÜ (Istanbul) and 9 Eylül(Izmir) Universities.

1996 “İstanbul: The city where faiths meet” The Art Gallery of National Insurance, Istanbul

1990 “Kodak Professional European Awards” First prize in Turkey Arles Turkish representative, France

 

 

Collections

 

Private Collections (2010-2019)

Istanbul Museum of Modern Art (2017) (2010) Istanbul

Pamukbank Photograpy Gallery (2000) Istanbul

Bibliotheque National de France (1995-1996) Paris

SANATCI SÖYLEMİ

 

İşlerimi yaratma sürecini, fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak diye tanımlamayı tercih ederim.  Fotoğrafı estetik düşünümün bir aracı olarak konumlandırarak, izleyiciye, fiziksel gerçekliğe ve hayal gücüne dair kayıp referanslar arasında görsel algının dağılışı üzerine yeniden düşünme olanakları sunmak istiyorum.  Fotoğraflarımı genellikle seriler halinde üretmek estetik seçimlerimin ifadesi için ihtiyaç duyduğum görsel olanakları keşfetmemi sağlıyor.

 

Fotoğraflarımı oluştururken fikir kompozisyondan daima önce geliyor.  Figür, nesne ve ışığı yorumlayarak oluşturduğum zamansız çerçeve gergin, sarsıcı, bozulmuş formlarla doluyor.  Fotoğraflarımı zamanın silindiği ancak değişimin tüm zenginliğiyle gözler önünde olduğu ince bir çizgi üzerinde kurgulamayı tercih ediyorum.  Fotoğraflarım kendi deneyimlerimle dolu ve etrafında kuruldukları görsel dil benimle birlikte gelişiyor ve evriliyor.

 

 

 

BİYOGRAFİ

 

1961 yılında İstanbul’da doğan Ani Çelik Arevyan, fotoğraf çalışmalarına 1985 yılında başladı.

 

Kişisel Sergiler

 

2020 "Işık Etüdü -I- Light Study", adas, Istanbul

2019 "Kara Madde", Kiraathane, Istanbul Edebiyat Evi, Istanbul

2018 "Olduğu Gibi", Galata Rum Okulu, İstanbul

2017 Skylight; Ani Çelik Arevyan’ın stüdyosuna Aksel ve Morova bakışı.

2015 "Bu dünyaya ait izler", Mekan68, Viyana

2014 "Bu dünyaya ait izler", Galeri Nev, İstanbul

2010 “Göründüğü gibi değil”, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul

2005 “Sokağa Çıktım”, Galeri Nev, İstanbul

2005 “Sokağa Çıktım”, Diyarbakır Sanat Merkezi,

1998 “Between Life and Death ”, Galeri Nev, İstanbul

1993 “Nü ve Still Life”, Kadın Eserleri Kütüphanesi, İstanbul

 

 

Grup Sergiler

 

2017  "Contemporary Istanbul",12th Istanbul Sanat fuarı, ci17

2017  "Protocinema" Kiralık, Satılık

2016 "Contemporary Istanbul", 11th Istanbul Sanat fuarı

2016  Galeri Nev, İstanbul, Mayis 2016

2016 “Yeniden Doğdum”, küratör: Hande Oynar, Artnivo.com

2015 "Contemporary Istanbul", 10th Istanbul Sanat fuarı

2013 "Contemporary Istanbul", 8th Istanbul Sanat fuarı

2013 "Gala Modern", Istanbul Modern Sanat Müzesi, istanbul

2013 "Istanbul Modern-Bahreyn" , Bahrain National Museum

2011 "Seni Seviyorum İstanbul/Dostlar",ÜçHoranKilisesi Naregyan, İstanbul

2006 “Natur-Mort”, Galerist, İstanbul

2002 “Işık Yılları” Pamukbank Fotoğraf Galerisi, İstanbul

2002 “Sondaj” Pamukbank Fotoğraf Galerisi, İstanbul

2002 “İstanbulasyakası” Marmara Üniv. Güzel Sanat Fak, İstanbul

2000 “2nd International Forum for a Culture of Peace” Rhodes-Greece.

2000 “Beden / Ego, Gövde / Zihin, Nesne / Özne” Galeri Nev, İstanbul / Ankara

1999 ”Istanbul Regards Croisés (İstanbul Farklı Bakışlar)” Sipa Press, Paris.

1999 “Ruh ve Beden İçin Çoğaltmalar” Borusan Kültür ve Sanat, İstanbul

1999 “Bodies in Motion” Gallery Agora, SoHo-New York,

1997 “Yapı Kredi 4 Sanat Günü” Bilkent (Ankara), ODTÜ (Ankara), Boğaziçi (İstanbul), İTÜ (İstanbul) ve 9 Eylül (İzmir) Üniversiteleri.

1996 “İstanbul: İnaçların Buluştuğu Kent” Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul

1990 “Kodak Professional European Awards”  Turkiye Birinciliği     Arles'da Turkiye Temsilciliği, France

 

Koleksiyonlar

 

Özel Koleksiyonlar (2010-2019)

İstanbul Modern Sanat Müzesi (2017) (2010) İstanbul

Pamukbank Fotoğraf Galerisi (2000) İstanbul

Bibliotheque National de France (Fransız Ulusal Kitaplığı) (1995-1996) Paris