ANİ ÇELİK AREVYAN artist

 © anicelikarevyan 2020

AS IS / OLDUĞU GİBİ

Galata Greek School / Galata Rum Okulu

Gallery Nev Istanbul

05 September Eylül 2018 - 30 September Eylül 2018

 

 

 

 

 

 

Ani Celik Arevyan's solo exhibition "As Is" meets the viewers on the 5th of September, 2018 at Galata Greek School. The exhibition could be seen until the 30th of September. Gallery Nev Istanbul

 

Ani Çelik Arevyan'ın kişisel sergisi "Olduğu Gibi", 5 Eylül 2018'de Galata Rum Okulu'nda izliyiciyle buluşuyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar izlenebilecek. Galeri Nev İstanbul

Ani Çelik Arevyan, Artist Talk: Making Photograph, Boğaziçi University, South Campus, 14 July 2018

 

Invited by Deniz Kirazcı I gave an artist talk to MBA students at Boğaziçi University.  Sharing a conversation about art with young students was a delightful experience.

 

 

Ani Çelik Arevyan, Sanatçı Konuşması: Fotoğraf Yapmak, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, 14 Temmuz 2018

 

Deniz Kirazcı'nın davetiyle Boğaziçi Üniversitesi MBA öğrencileri için bir sanatçı konuşması gerçekleştirdim.  Genç öğrencilerle sanat hakkında konuşmak çok güzel bir deneyimdi.

Skylight; Aksel & Morova looks at Ani Celik Arevyan’s studio.

 

 

I invited two of my artist friends Erdag Aksel and Murat Morova to my studio. I asked them to look at this private place where I accumulate, spread, scatter my thoughts, my feelings, my dreams, my experiences and to make a selection of my works.

 

This social visit enabled me to look into my studio through the skylight.

 

I kindly invite you to look at my studio through Erdag and Murat’s eyes.

Ani Celik Arevyan

Skylight; Ani Çelik Arevyan’ın stüdyosuna Aksel ve Morova bakışı.

 

İki sanatçı dostum Erdağ Aksel ve Murat Morova’yı, stüdyoma davet ettim. Onlardan düşüncelerimi, düşlerimi, hislerimi, birikimlerimi, topladığım, serdiğim ve genelde tek başıma çalıştığım bu mekana kendi gözlerinden yaklaşıp, çalışmalarımdan bir seçki düzenlemelerini istedim.

 

Dostlarımla birlikte geçirdiğim bu süreç benim de stüdyoma skylight’dan bakmamı sağladı.

 

Sizleri, Erdağ ve Murat’ın gözlerinden stüdyoya bakmaya davet ediyorum.

Ani Çelik Arevyan

Realised as part of the 15th Istanbul Biennial's neighbouring events programme.

15. İstanbul Bienali'nin komşu etkinlikler programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

STUDIO VISIT: ANI CELIK AREVYAN

Considering her own work in terms of making photographs rather than taking, Ani Celik Arevyan presents her portfolio that covers thirty years of her artistic practice through a broad perspective.

 

STÜDYO ZİYARETİ: ANI CELIK AREVYAN

işlerini yaratma sürecini, fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan Ani Celik Arevyan, stüdyosunda otuz yıllık portfolyosunu geniş bir yelpazede izleme olanağı sunuyor.

still life with magenta,series, untitled #1, 2017,113x88cm, c-print

Realised as part of the 15th Istanbul Biennial's neighbouring events programme.

15. İstanbul Bienali'nin komşu etkinlikler programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Protocinema

presents

 

KİRALIK, SATILIK – FOR RENT, FOR SALE

Ani Çelik Arevyan, Antonio Cosentino, Gülşah Mursaloğlu, and The Soundscape of Istanbul

curated with İbrahim Cansızoğlu

 

 

Exhibition dates: September 9 - October 14, 2017

Hours: Wed. - Sat., 12:00 - 18:00

Hamursuz Fırını, Şair Ziya Paşa Cd. No:13, near Galata Tower

Bereketzade Mahallesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

 

Protocinema presents Kiralık, Satılık (For Rent, For Sale) a group show with works by: Ani Çelik Arevyan, Antonio Cosentino, Gülşah Mursaloğlu, and The Soundscape of Istanbul project, a group show responding to yet another urban transformation period in İstanbul on different axes of temporality. Drawing its inspiration from the plentiful “for rent” and “for sale” ads on the windows of emptied apartments around Beyoğlu area, the exhibition is curated with İbrahim Cansızoğlu,.

 

Kiralık Satılık, takes place in the former Hamursuz Fırını, considering this current urban shift, with its multiple causes and effects, through a survey of visual imagination, urban sounds and materiality.  Ani Çelik Arevyan looks towards the past with a set of diptych photographs from her latest series: As Is. Arevyan makes photographs rather than taking them and describes these images as a non-linear “story-board” of her life.  In this series she juxtaposes images she has chosen from her archive across many years and many cities.  These pairings conjure moments of recognition and simultaneously displacement, asking timeless esoteric, unanswered questions.

 

Protocinema

sunar

 

KİRALIK, SATILIK

Ani Çelik Arevyan, Antonio Cosentino, Gülşah Mursaloğlu, ve İstanbul’un Sesleri Projesi

eş küratör İbrahim Cansızoğlu

 

Sergi tarihleri: 9 Eylül – 14 Ekim, 2017

Serginin açık olduğu saatler: Çarşamba - Cumartesi, 12:00 - 18:00

Hamursuz Fırını, Şair Ziya Paşa Cd. No:13, Galata Kulesi

Bereketzade Mahallesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

 

Protocinema, Ani Çelik Arevyan, Antonio Cosentino, Gülşah Mursaloğlu, ve İstanbul’un Sesleri projesinin çalışmalarının yer aldığı grup sergisi “Kiralık, Satılık”ı sunmaktan mutluluk duyar.  Sergi, İstanbul’da gerçekleşen yeni bir kentsel dönüşüm sürecine farklı zaman eksenlerinde yanıt vermeyi amaçlıyor.  Çıkış noktası Beyoğlu ve çevresindeki boş dairelerin ve mağazaların camlarındaki “kiralık” ve “satılık” ilanları olan serginin küratörlüğünü Protocinema ve İbrahim Cansızoğlu birlikte üstleniyor.

 

Kiralık Satılık, eski Hamursuz Fırını’nda, mevcut kentsel dönüşümü çeşitli nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte, görsel tasavvur yoluyla, şehre ait sesleri dinleyerek ve maddesel olanın değişimini takip ederek inceliyor.  Ani Çelik Arevyan yeni serisi “Olduğu Gibi”den seçtiği diptik fotoğraflarıyla geçmişe bakıyor.  İşlerini yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan Arevyan, bu serideki imajları hayatından parçalar içeren dağınık bir film şeridi gibi görüyor.  Sanatçı bu seride uzun yıllar boyunca farklı şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan arşivinden seçtiği görüntüleri yan yana getiriyor.  Bu eşleşmeler tanınma ve yer değiştirme anlarını çağrıştırırken, henüz cevaplanmamış, anlaşılması zor ve zamansız sorular soruyor.

 

 

New Born, Series

 

As they release the air they locked inside with their sudden disappearance, as the parenthesis they have opened inside the eternal closes in a flash, these “durable abstract objects” wander around the frontiers of the surreal.  Their dream-like presence turns them into witnesses of a moment never to be possessed.  Their transparent and fluid surfaces wrapping light into a rainbow get into any shape they desire through the direction of an invisible will.

Yeni Doğmuş, Serisi

 

İçlerine hapsettikleri havayı beklenmedik yok oluşlarıyla birlikte yeniden serbest bırakan, sonsuzlukta açtıkları parantez aniden kapanan bu “uzun ömürlü soyut objeler” sürreal olanın sınırlarında dolaşıyorlar. Rüyamsı varlıkları onları sahip olunamayacak bir anın tanıklarına dönüştürüyor. Işığı büküp gökkuşağına dönüştüren şeffaf ve değişken yüzeyleri sanki görünmez bir iradenin yönlendirmesiyle istedikleri şekli alıyor.

TRACES OF THIS WORLD  /  BU DÜNYAYA AİT İZLER

Mekan68, Wien

05 November Kasım 2015 - 16 Jenuary Ocak 2016

Arevyans "Traces of This World" durch Dissensus

 

 

Arevyans Wiederholung traumartiger Figuren variierender Größe und Orientierung vermittelt eine Idee des dissensus, den Ranciere als Unterschied innerhalb desselben definiert.  Gleich fallenden Körpern im Raum scheinen sich die Figuren in einem Strudel zu drehen Vertigo-Effekt, der nur durch die Existenz von Zeit verstehbar ist. Arevyans Positionierung der Fotografie als ein ästhetisches Medium bietet Raum, die Art in der dissensus entlang der verlorenen Bezüge zur physikalischen Wirklichkeit und Vorstellungskraft verbreitet ist, zu überdenken.

“Traces of This World” through Dissensus

 

 

Arevyan’s repetition of dream-like figures with varying sizes and orientations conveys a notion of dissensus, which Rancière defines as difference among the same. The floating figures seem to be spinning in a vortex with postures suggesting falling bodies in space – a vertigo effect, that can only be considered in terms of the existence of time. Arevyan’s positioning of photography as an aesthetic medium offers the viewer a sphere to reconsider the way dissensus is distributed between the lost references to physical reality and imagination.

Dissensus ile birlikde

Arevyan’ın “Bu Dünyaya Ait İzler” i

 

Arevyan’ın fotoğraflarında figürlerin rüya gibi hallerinin farklı boyut ve açılarla tekrarlanışları izleyiciye Ranciére’in aynı olanlar arasındaki benzeşmezlik, karşıtlar arasındaki aynılık olarak tanımladığı dissensus kavramını iletir. Uçuşan figürler uzayda düşen bedenleri anımsatan duruşlarıyla bir girdapta sürekli dönüş halinde gibidirler. Bu vertigo etkisi, ancak zamanın varlığı hesaba katıldığında kavranabilir hale gelir. Areyvan’ın fotoğrafı estetik düşünümün bir aracı olarak konumlandırışı, izleyiciye fiziksel gerçekliğe dair kayıp referanslar ve hayalgücü arasında dağılış üzerine yeniden düşünme olanağı sunar.

traces of this world /  ani celik arevyan

Arevyan’s “Traces of This World” through Dissensus

 

As “common sense” or in Latin terms sensus communis increasingly become the focus of theoretical debates through its antagonist term dissensus communis, considering the aesthetic formulations in Ani Celik Arevyan’s “Traces of This World” series with the concept of dissensus worth attention.  Rancière defines dissensus as a difference between sense and sense: a difference within the same, a sameness of the opposite.   Repetition of dream-like figures with varying sizes and orientations intuitively conveys the viewer a notion of dissensus.  The floating figures seem to be spinning in a vortex with postures suggesting a falling body in space.  As this predominant visual reference to perpetual turbulent movement, this vertigo effect, can only be comprehended with the existence of time, temporality constitutes the core of the series.  Arevyan’s positioning of photography as an aesthetic medium offers the viewer a sphere to reconsider the way dissensus is distributed among the lost references to the physical reality and imagination.  In other words, “Traces of This World” invites us to make sense of dissensus through its both dizzying and soothing complexity.

 

 

Bowman, Paul & Stamp, Richard (eds.), “The Thinking of Dissensus: Politics and Aesthetics”, Reading Rancière,      Continuum, London & New York, 2011,p. 1-17

Dissensus ile birlikde Arevyan’ın  “Bu Dünyaya Ait İzler” i

 

Ortak akıl ya da Latincedeki kullanımıyla sensus communis karşıt anlamı dissensus communis ile birlikte gitgide teorik tartışmaların odak noktasına yerleşirken, Ani Çelik Arevyan’ın “Bu Dünyaya Ait İzler” serisindeki estetik önermeleri dissensus kavramı ile birlikte düşünmek dikkate değer.  Ranciére dissensus kavramını duyumlar arasındaki fark, aynı olanlar arasındaki benzeşmezlik, karşıtlar arasındaki aynılık olarak tanımlar.  Arevyan’ın fotoğraflarında figürlerin rüya gibi hallerinin farklı boyut ve açılarla tekrarlanışları izleyiciye sezgisel olarak ayrık olma fikrini iletir. Uçuşan figürler uzayda düşen bedenleri anımsatan duruşlarıyla bir girdapta sürekli dönüş halinde gibidirler. Fotoğraflardaki baskın görsel referans olan türbülans hareketi, bu vertigo etkisi, ancak zamanın varlığı hesaba katıldığında kavranabilir hale gelirken, zamana dair olan fotoğrafların merkezine konumlanır.  Areyvan’ın fotoğrafı estetik düşünümün bir aracı olarak konumlandırışı, izleyiciye fiziksel gerçekliğe dair kayıp referanslar ve hayal gücü arasında dağılış üzerine yeniden düşünme olanağı sunar.  Diğer bir deyişle “Bu Dünyaya Ait İzler Serisi” bizleri tüm baş döndürücü ve sakinleştirici karmaşıklığıyla dissensus’u anlamaya davet eder.

 

Bowman, Paul & Stamp, Richard (eds.), “The Thinking of Dissensus: Politics and Aesthetics”, Reading Rancière, Continuum, London & New York, 2011, p. 1-17

ANİ ÇELİK AREVYAN’S LATEST SOLO EXHIBITION “TRACES OF THIS WORLD” OPENS AT GALERİ NEV İSTANBUL

 

ANİ ÇELİK AREVYAN'IN KİŞİSEL SERGİSİ “BU DÜNYAYA AİT IZLER” GALERİ NEV İSTANBUL'DA  AÇILIYOR

 

11 January Ocak - 8 February Şubat 2014

 

NOTHING IS AS IT SEEMS  /  GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Istanbul Museum of Modern Art

28 September Eylül 2010 - 9 January Ocak 2011

"Nothing Is As It Seems"

 

Human beings, nature, life, are all part and parcel of a larger whole, a whole limited by the extent to which it permits itself to be visible, and then, by what we see, perceive and understand.

Photographs shot in totally different environments and lighting conditions are common objects of our daily lives, These images come together and complement each other, creating a whole that is new.

What we see or what we make publicly available may not be as they seem, as a consequence of the positioning and contra-positioning of the unseen lying within the whole.

Understanding what is seen rests, in all its simplicity or complexity, within the individual himself or herself.

The forms of the objects that I use may appear to be similar, but, like the people we are, they are not. They may seem to be repeating themselves, but, as in real life, they do not.   However, as is true with people in real life, they do reveal a certain persistence.

Bubbles are, in a sense, the last statement in the exhibition. Like them, it seems as if color, form and light constantly change. Their weightlessness and their heaviness, exist one moment, and cease to be the next. They are not quite what they seem to be … like real life … just like the way we see things.

 

Ani Celik Arevyan Artist Photographer

"Nothing Is As It Seems"

 

Human beings, nature, life, are all part and parcel of a larger whole, a whole limited by the extent to which it permits itself to be visible, and then, by what we see, perceive and understand.

Photographs shot in totally different environments and lighting conditions are common objects of our daily lives, These images come together and complement each other, creating a whole that is new.

What we see or what we make publicly available may not be as they seem, as a consequence of the positioning and contra-positioning of the unseen lying within the whole.

Understanding what is seen rests, in all its simplicity or complexity, within the individual himself or herself.

The forms of the objects that I use may appear to be similar, but, like the people we are, they are not. They may seem to be repeating themselves, but, as in real life, they do not.   However, as is true with people in real life, they do reveal a certain persistence.

Bubbles are, in a sense, the last statement in the exhibition. Like them, it seems as if color, form and light constantly change. Their weightlessness and their heaviness, exist one moment, and cease to be the next. They are not quite what they seem to be … like real life … just like the way we see things.

 

Ani Celik Arevyan Artist Photographer

 

BROKEN LINE - KIRIK ÇİZGİ

 

ALİ'NİN KOÇO'SU

 

Milli Reasürans Sanat Galerisi

 

7 June  Haziran - 31 August Agustos 2012

 

 

Ali'nin parcalanmis hayatina atfen... Ve onun icin kirilmis ama devam eden sonsuz cizgisini, yasam cizgisini...koruyarak...

 

Ali'nin parcalanmis hayatina atfen... Ve onun icin kirilmis ama devam eden sonsuz cizgisini, yasam cizgisini...koruyarak...